Hænder med papirklip


Mangler du eller

I som forældre

at få set på hvorfor

I kommer

ud i de samme

konflikter om børn,

regler

og rammer?Ønsker du at

arbejde

med dig selv?

Lad mig være din 

sparringspartner

Oplever du eller I  

manglende forståelse 

i dit eller jeres

parforhold?Har du eller I brug for

at vende de mange

følelser og udfordringer

der opstår når en selv

eller ens barn

får et handicap?

Billede af Nana Maja

Velkommen til

Hjemmeterapi.comHer tilbydes individuelsparring, familiesparring samt råd og vejledning:

 • Så du kan få det bedre med dig selv, få det bedre i din hverdag, i dit parforhold og i din familie
 • Så du eller I kan få mere viden om de udfordringer som I kan have i jeres familie f.eks. i form af et handicap
 • Så du eller I kan få set på de ting som gør at I måske tit ender i skænderier eller tavshed
 • Så I får anerkendt hinanden og derved får skabt plads til at I begge er vigtige i jeres parforhold og i jeres familie.
 • Så I undgår at blive splittet.


En vigtig huskeregel er at:

 • Vi ikke kan ændre på os selv før end at vi ved hvorfor vi gør og eller reagerer som vi gør. Derfor skal vi være nysgerrige og få undersøgt hvad vi er rundet af. Få set på hvilke værdier vi har med os fra barndommen og hvad fra vores opvækst som præger os i det ubevidste.
 • Når først vi ved det kan vi arbejde med at ændre på den måde vi er overfor os selv og for andre. Herved kan vi arbejde på at få en større selvindsigt og derved et bedre liv.


Jeg stiller mig til rådighed som din eller jeres professionelle sparringspartner


Hos Hjemmeterapi.com er det mig som kommer hjem til dig eller jer eller vi mødes til "Walk and Talk"- uden ekstra pris for kørsel samt kørselstid -  læs mere om fordelene ved det her -  "Mødet med mig" og "Praktisk".

Oftets er vi mest trygge hjemme hos os selv og derved giver det god mening, at jeg kommer hjem til dig eller jer, så det blivere lettere at få åbnet op for de ting vi skal arbejde med. Samtidig tilbyder jeg også tider når det passer dig eller jer bedst, f.eks. efter arbejdstid og eller når børnene er lagt.


Mit navn er Nana Maja Friis Christiansen. Jeg er uddannet familieterapeut og jeg tilbyder:
Du eller I kan altid få fat i mig via hjemmesiden, via mail (nanamaja@hjemmetereapi.com) eller ved at ringe på mobil 26364363.


 Jeg er klar til at hjælpe.


Referenser:

" Min mand og jeg har et barn med autisme. Det fylder rigtig meget hjemme hos os og vi var tit i konflikt med vores søn og med hinanden, da vi ikke var enige om hvordan vi skulle håndtere vores dreng. Jeg kontaktede Nana Maja får at få råd og vejledning.

Nana Maja var enormt sød og jeg havde slet ikke behøvet at være så nervøs, fordi kemien var der lige med det samme. 

Både jeg selv og min mand er meget glade for hendes store erfaring. Vi synes det har givet os så meget, ikke mindst fordi man kan mærke at Nana Maja ved hvordan vi har det og fordi hun tit selv har stået i de samme situationer.

Jeg kan varmt anbefale Nana Maja til andre" Mia 44 år.


"Nana Maja lyttede og fik peget på det som jeg ikke selv kunne sætte ord på. Det gav mig en helt ny vinkel på mit liv og gjorde at jeg kunne komme videre fra det mønster jeg var havnet i" Jacob 49 år.

Råd og vejledning


 • er til dig eller jer som ønsker viden og rådgivning indenfor Autisme og GUA.
 • er til dig eller jer som har en diagnose eller et barn med diagnose(r) indenfor Autisme og GUA.
 • er til dig eller jer som har behov for konkrete løsninger til at få hverdagen til at glide lidt lettere.
 • er til dig eller jer som ønsker at få styr på rutinerne - hvad virker og hvad virker ikke.

Terapeut fra Slagelse

Familiesparring


Her kan vi blandt andet arbejde med:

 • at sætte grænser
 • at være en familie med dine, mine og vores børn
 • at få skabt plads til alle uden at miste fællesskabet
 • at få skabt en bedre dialog og trivsel i familien
 • at få hjælp til børn og forældre med diagnoser
 • at få opbygget en større forståelse for hinanden i familien

Individuel sparring


Her kan vi blandt andet arbejde med:

 • problemer med at finde glæde i livet
 •  tegn på stress
 • at få talt om ting fra sin opvækst/barndom
 • hvis man har det svært i sin familie og eller i sit parforhold
 • hvis man har et dårligt selvværd
 • hvis man har mistet en man holder af
 • hvis man ønsker at få bedre styr på sine følelser


Børn og unge


Som mor til to børn med diagnoser ved jeg, hvor svært det er, at få dem ud af døren - til en person eller til noget som de ikke kender.

Bare "turen" med at få tøj på, køre i bil og sidde og vente på at komme ind, har gjort at jeg tit har måtte aflyse på mine børns vegne.

Her fik jeg tit lyst til at bede terapeuten, om at komme hjem til os, men droppede det da der så kom kørsel og tid oveni den faste timepris.

Derfor håber jeg, at mit koncept, med at jeg kommer hjem til dig eller jer, kan give dit barn eller dit unge menneske mod på, at prøve samtaler af med mig.