Hænder med papirklip

Familiesparring


Hvorfor familiesparring?:


Som familie bevæger man sig hele livet igennem nye faser og hver fase har

hver deres opgaver og eller udfordringer. Det kan være når man er

småbørnsfamilie, teenagefamilie, skilsmissefamilie, regnbuefamilie og

eller en familie med psykiske eller fysiske handicaps.

Man kan i disse faser blive fanget i hverdagens "trædemølle" eller "hamsterhjul"

og kan have svært ved at se muligheder for, at få tid til at være sammen -

både som mor og far og som familie.

Man kan også blive udfordret på forskellige tilgange til opdragelse og at man pludselig

slet ikke har de samme grænser som forældre længere. 

Man kan føle at man mangler at se sin familie "i et helikopterperspektiv" i søgen efter at få det overblik over hvordan familien egentlig hænger sammen og har det med hinanden.

Man kan mangle viden om de udfordringer som familien står i og ønske at det kommer alle for øre.

Alle disse ting er noget som gør, at man skal vælge familieterapi.


Hvordan arbejder jeg med familiesparring:


Som terapeut har jeg den tilgang til mennesker at vi alle gør, det bedste vi kan, ud fra de forudsætninger vi har. Det vil sige, at alle har gjort deres bedste, også selvom at det måske har været eller forsat er, uhensigtsmæssigt for familiens trivsel.

At have et sådan syn på mennesker og familien betyder, at jeg ikke er fejlfinder. Jeg har ikke svaret på, hvad der er bedst for jer. Men jeg kan skabe rammerne for, at alle i familien får sat ord på deres oplevelser og deres rolle i familien.

Jeg sætter fokus på, hvad det betyder for, den enkelte, at skulle være en del af fællesskabet, i familien. Samt hvad I eventuelt ønsker der skal være anderledes.


Som terapeut har jeg også fokus på, om integritet og samarbejde er i balance hos det enkelte menneske og her også i familien. Det kan være vanskeligt ,som forældre, at vurdere om en selv, ens partner eller ens børn kommer til at samarbejde så meget, at de mister deres integritet. Det er det, som jeg vil hjælpe jer med at få øje på og derved finde en bedre balance.


Som familieterapeut arbejder jeg med hele familien, da jeg tror på, at hvis en i familien har et "problem" har alle et "problem".

Derfor er det vigtigt at alle hjælpes, ses og lyttes til samt at alle får mulighed for at være med til at få familien tilbage på sporet.


Forældrene har ansvaret:


I familien er det altid, forældrene som har ansvaret for trivslen og for, at alle i familien får plads til at udvikle sig.

Mistrives familien er det vigtigt for mig ikke at fratage forældrene det ansvar. Istedet ønsker jeg at fokusere på, hvordan forældrene kan få hjælp til at få balancen tilbage i familien. Her har jeg hele tiden det i mente, at forældre også gør det bedste de kan, ud for de forudsætninger de har. Derfor er det vigtigt at få skabt et rum, hvor alle kommer til orde, og hvor alle får en rolle at spille i familiens nye vej videre, mod bedre trivsel og samspil.


Til familiesparring ser jeg gerne at alle i familien deltager, også små børn. I nogle tilfælde vil det dog også være en fordel, at forældrene også har individuelle samtaler med mig.