Hænder med papirklip

Individuel sparring


Hvad er individuel sparring hos mig:


I den individuelle sparring er det dit rum - din tid og din mulighed for sammen med

mig at få kigget på det, som begrænser dig. Hvad vi skal tale om, er ikke det afgørende.

Det vigtigeste er, at det er dig, som sætter dagsordenen og at du får sat ord på

og åbnet op for det, som er vigtigt for dig.


At give sig selv rum og tid til at få ryddet op i sit indre.

Især hvis det virker vanskeligt og uoverskueligt, er noget der burde være alle forundt.

Vi lever i en tid med meget tempo og meget præstation. Det kan være en af årsagerne til manglende

glæde i vores liv. Som terapeut er jeg optaget af, hvordan vi igen bliver glade, for den vi er, og ikke kun kigger på det som vi ikke formår.


Som terapeut er jeg optaget af, "at vi alle gør det bedste vi kan ud fra de forudsætninger vi har". For mig betyder det, at vi skal erkende, at vi ikke kan det hele. Vi skal erkende, at vi begår fejl, og at vi kommer til at gentage mønstre, som vi ikke ønsker. Vi skal kende vores forudsætninger, før vi kan accepterer vores begrænsninger. Både til os selv og til vores omverden. Først herefter kan vi arbejde med, hvordan vi så kan arbejde videre herfra.


Jeg arbejder ud fra det læringssyn, at det enkelte menneske skal bevare sin integritet i samspillet med andre. Det betyder, at jeg er optaget af, hvordan du indgår i fællesskaber f.eks. med din partner, dine venner, kollegaer og eller din familie.

For mig er det vigtigt at se på om din integritet og din lyst til at samarbejde med andre, er i balance. Er den ikke det, er der her mulighed for at få set på, hvad det betyder for din opfattelse af dig selv samt i dit liv.


For at samtalen kan blive det trygge rum for dig, at være i, er det afgørende at mødet med mig er så ligeværdigt som muligt. For at det kan lykkedes, er det vigtigt, at jeg går på opdagelse, sammen med dig, for at finde ud af hvad det bedste er for dig.