Menu

GASLIGHTING


OPRINDELSE

Hvad betyder ”gaslighting” egentlig, og hvor kommer det fra? Udtrykket gaslight, som en slags psykologisk manipulation, blev først tilføjet til Oxford English Dictionary i december 2004, selvom den dokumenterede brug af dette ord og dets varianter går tilbage til 1952 (Yagoda 2017). Faktisk synes udtrykket at være opfundet af Patrick Hamilton i hans skuespil Gas Light fra 1938, og først gjort populært af filmen Gaslight fra 1944, instrueret af George Cukor og med Ingrid Bergman og Charles Boyer i hovedrollerne. Gregory, Paulas mand, forsøger at overbevise hende om, at hun er ved at blive skør – ved at hun mister genstande, der er dyrebare for hende, hører og ser ting, der ikke er der og tror, at lysene flimrer, når han påstår, at de ikke gør det. Det viser sig, at det hele har været et setup til "gaslight" at hende. Resten lader jeg dig selv finde ud af, hvis du ikke har set filmen. (Sarkis, 2018)

Hvad er terapibegrebet gaslighting?
Ifølge American Psychological Association (APA) er gaslighting en form for følelsesmæssig og psykologisk manipulation, der involverer en person, der forsøger at tvinge en anden person til at tvivle på denne persons egne nøjagtige observationer, perspektiver og virkelighed.

Men er det gaslighting, jeg oplever?
Nogle gange kan det være stærkere at se noget ske i praksis. Denne prisvindende kortfilm viser, hvordan gaslighting kan komme til udtryk i et parforhold – måske det vækker genklang i noget, du selv helt eller til dels har oplevet?

GASLIGHTING PLANCHER


STRESSREDUKTION MED MINDFULNESS

Den af de grundlæggende meditationsteknikker, der regnes for den mest velegnede for en udøver, er den såkaldte Mindfulness meditation - dvs. den teknik, hvor hovedfokus er vejrtræningen. Denne teknik er rigtig god til at forbedre og udvide opmærksomheden samt til at skabe et klart fokus og være fuldstændig til stede - hvilket netop er de positive effekter af meditation. Denne teknik er efter sigende den metode, Gautama Buddha underviste i (Siddhartha Gautama født ca. 563 f.Kr. død 483 f.Kr. var en filosof, kendt for stiftelsen af buddhismen). Mindfulness betyder opmærksomhed og oversættes typisk til "det årvågne, opmærksomme nærvær i nuet" - den engelske betegnelse benyttes, da der ikke findes et tilsvarende ord på dansk (opmærksomhed er en utilstrækkelig oversættelse); begrebet dækker over en fremgangsmåde, hvor en person bevidst er opmærksom på sine tanker og handlinger i nuet, på en fordomsfri måde. Den korrekte betegnelse er egentlig Anapanasati (pali), et begreb der er sammensat af to ord: sati, der kan oversættes til "Mindfulness”; og anapana, der refererer til indånding og udånding (dvs. vejrtrækningen). Forenklet kan begrebet dermed oversættes til noget i stil med "opmærksomhed på vejrtrækningen". Anapanasati er naturligvis ikke den eneste form for Mindfulness meditation; der findes andre teknikker, med et andet hovedfokus end vejrtrækningen - men da det er den mest almindelige teknik, er det sædvanligvis denne metode der refereres til, når begrebet ”Mindfulness meditation" benyttes. Den fremstrakte trekant med fingerspidserne imod himlen stammer fra Material arts. I Material arts-terminologien benævnes trekanten vendt imod himlen ”Kanku”. Det kan nogenlunde oversættes til ”at se tomhed”, idet Kan betyder ”at se” og ku betyder ”tomhed”. Uanset hvilken uhensigtsmæssig relation personen møder, kan denne ved hjælp parathed og opmærksomhed overvinde eller forlige sig med tilstedeværelsen af den uhensigtsmæssige relation. Således kan en fornyelse fremkomme, da intet problem vil være til fare for personens grundlæggende eksistens. Evt. kan et problem tages ind i kroppen gennem trekant og åndedrættet. Hold det i kroppen med åndedrættet. Til sidst skal det ud af kroppen igennem Kanku trekant.

Claus Rosenkilde 2023

Det er en øvelse jeg og min kone starter morgenen med. Den er enkel og tager ikke lang tid. Effekten er en langtidseffekt. Hos nogle kan der være en forandring indenfor 14 dage, andre har brug for mere tid.

OBS: Booking af stressreduktion skal ske under individuel terapi.