Menu

HVAD ER COUNSELLING?

Et udsnit af counselling definitioner:

 
1. "Counselling er en kunstfærdig anvendelse af videnskabeligt afledt psykologisk viden og teknikker med det formål at ændre menneskelig adfærd" (Burke, 1989).

2. "Counselling er en hjælpende relation, der omfatter en person, der søger hjælp, og en person, der er villig til at give hjælp, som er uddannet til at hjælpe i et miljø, der tillader hjælp at blive givet og modtaget" (Cormier & Hackney, 1987).

3. "Counselling består af de etiske aktiviteter, som en counsellor påtager sig i et forsøg på at hjælpe klienten med at engagere sig i den type adfærd, der vil føre til en løsning af klientens problemer" (Krumboltz, 1965).

4. "[Counselling er] en aktivitet . . . for at arbejde med relativt normalt fungerende individer, der oplever udviklings- eller tilpasningsproblemer” (Kottler & Brown, 1996).

Hvad er forskellene mellem psykoterapi og counselling?
 
Patterson (1973) har besvaret dette spørgsmål direkte ved at hævde: "Der er ingen essentielt- store forskelle mellem counselling og psykoterapi." Selvfølgelig skal Pattersons kommentar forstås som, at selvom der ikke er væsentlige forskelle mellem counselling og psykoterapi, er der uvæsentlige forskelle.
 
På dette spørgsmål befinder vi os på linie med Corsini og Wedding (2000): Counselling og psykoterapi er den samme kvalitativt; de adskiller sig kun kvantitativt; der er intet en psykoterapeut gør, som en counsellor ikke gør. (s. 2)
 
Både en counsellor og psykoterapeuter engagerer sig i den samme type adfærd – lytter, stiller spørgsmålstegn ved, fortolker, forklarer, rådgiver og så videre. Men ofte gør de det i forskellige proportioner.
Generelt er psykoterapeuter mindre direkte, går lidt dybere, arbejder lidt længere med enkeltsager, og opkræver et højere gebyr. I modsætning hertil er en counsellor lidt mere direktiv, arbejder mere med udviklingsmæssigt normale – men bekymrende – problemer, arbejder mere åbenlyst på overfladen, arbejder kortere med individuelle klienter og opkræver en smule mindre for deres ydelser. Naturligvis i tilfælde af at en counsellor og psykoterapeut er forskellige, kan hver af disse regler være omvendt, fordi for eksempel kan nogle counsellorer vælge at arbejde længere med klienter og opkræve mere, hvorimod nogle psykoterapeuter kan vælge at arbejde kortere med klienter og de skal så betale mindre. Derudover, selvom det burde være sådan, at counsellorer arbejdede med mindre forstyrrede klienter og psykoterapeuter arbejdede med mere forstyrrede patienter og fordi det at få terapi på master-niveau af en counsellor er de generelt billigere, en counsellor arbejder ofte mere end psykoterapeuter med klienter, der har omfattende personlige og eller familie problemer.

Kilde: ​Counseling and Psychotherapy theories in context and practice - John Sommers-Flanagan

MIT FOKUS

Jeg har mit terapeutiske fokus på personcentreret terapi. Jeg udkom med bogen KLIENT-CENTRERET TERAPI efter Carl Rogers metode i 2008 (Udgivet under mit gamle navn Claus Dalton Gawin - Bliver gift i 2022 og hedder i dag Claus Dalton Rosenkilde). 
Min bog KLIENT-CENTRERET TERAPI efter Carl Rogers metode er tilgængelig på bibliotekerne og bliver brugt mange forskellige steder bl.a. her: