Hænder med papirklip

Praktisk

-se også "Mødet med mig"


Før vores møde:


  • En god ide er at du eller I har skrevet lidt ned om hvad du eller I gerne vil komme ind på og eller få vejledning omkring. 


Når vi mødes:


  • Når jeg møder dig eller jer, spørger jeg ind til hvad du eller I gerne vil have, vi når, inden jeg kører igen. Vi udarbejder herefter en "kontrakt". Den bruger jeg til, at vi når rundt om det som vi aftalte, ved timens start.
  • Når og hvis vi skal mødes igen, kan vi enten tage tråden op fra sidst eller give plads til der hvor du eller I er lige nu. Måske er det noget andet som fylder nu og som du eller I ønsker skal være i fokus. For mig er det vigtigeste, at det er jeres tid og derfor at det er dig eller jer som bestemmer, hvad der skal tales om.


Supervision


  • Jeg modtager supervision.


Afbud:


  • ​Afbud skal meddeles senest 24 timer før den aftalte tid ellers faktureres der for det fulde beløb. Dette gælder også ved Corona-testning og karantæne.


Etik:

 

  • Jeg har tavshedspligt, hvilket betyder at jeg ikke må tale om dig til andre.

 

  • Jeg respekterer dit privatliv ved ikke at genkende dig uden for dette rum. Det betyder, at jeg ikke hilser på dig, medmindre du hilser på mig.